Duurzamere zuivelketen

Op deze pagina vindt u kansen voor een duurzamere zuivelketen. U kunt deze samenvatting printen of het volledige rapport downloaden.

Lees meer over de sector zuivel.

Download de facsheet reststromen in de zuivelketen.

De termen ‘energiegebruik’ en ‘energieverbruik’ worden in deze publicatie door elkaar gebruikt. Dit geldt ook voor ‘watergebruik’ en ‘waterverbruik’.

Indicatoren
Kansen
Voerproductie uit regio’s met waterschaarste (%).
Beperken aanvoer grondstoffen uit buitenlandse regio’s met waterschaarste.
Verbruik irrigatiewater voerproductie (m3 / ton voer).
Leidingwaterverbruik (m3 / ton melk).
Beperken waterverbruik voor beregening, met name in droogtegevoelige gebieden en periodes.
Beperken waterverbruik voor reinigen melkapparatuur.
Waterverbruik (m3 / ton melk).
Beperking waterverbruik door hergebruik water in zuivelfabrieken.