Duurzamere zuivelketen

Op deze pagina vindt u kansen voor een duurzamere zuivelketen. U kunt deze samenvatting printen of het volledige rapport downloaden.

Lees meer over de sector zuivel.

Download de facsheet reststromen in de zuivelketen.

Indicatoren
Kansen
Meten op boerderijniveau.
Beperken gebruik fosfaatkunstmest of dit vervangen door dierlijke mest.
Fosfaatbenutting rantsoen (%).
Fosfaatoverschot (kg per ha).
Aandeel mestraffinage (gewicht als % van mestproductie).
Mestscheiding, mestverwerking- en raffinage. Drijfmest omzetten tot meststof die exact aansluit bij gewasbehoefte.
Fosfaatbenutting veestapel verhogen door het verlagen van fosfaat in met name krachtvoer.