Duurzamere zuivelketen

Op deze pagina vindt u kansen voor een duurzamere zuivelketen. U kunt deze samenvatting printen of het volledige rapport downloaden.

Lees meer over de sector zuivel.

Download de facsheet reststromen in de zuivelketen.

Indicatoren
Kansen
Landgebruik in hectares / kg melk (aangevoerd voer).
Duurzame productie van krachtvoergrondstoffen. Bijvoorbeeld door tegengaan ontbossing en door grond te gebruiken dat voor landbouw bestemd is.
Aanvoer grondstoffen uit buitenlandse regio’s met efficiënte voerproductie en hoge voerproductie per ha (model Feedprint).
Landgebruik in hectares / kg melk (eigen voerproductie).
Verhogen voerproductie op eigen bedrijf: hoe meer voer productie per ha op eigen land, hoe minder extra extern landgebruik nodig is (KVEM per ha).
Beperken van veld-, voer- en inkuilverliezen. Het zo efficiënt mogelijk benutten van voer van eigen land door vermindering verspilling ruwvoer en krachtvoer.
Beperken jongveebezetting; hogere levensduur leidt tot minder vervanging van dieren. De niet-productieve opfokperiode wordt naar verhouding korter.