Duurzamere zuivelketen

Op deze pagina vindt u kansen voor een duurzamere zuivelketen. U kunt deze samenvatting printen of het volledige rapport downloaden.

Lees meer over de sector zuivel.

Download de facsheet reststromen in de zuivelketen.

Indicatoren
Kansen
(zie primaire productie).
Beperken gebruik fosfaatkunstmest of deze mest vervangen met dierlijke mest.
Fosfaatbenutting rantsoen (%).
Fosfaatoverschot (kg / ha).
Mestscheiding, mestverwerking en -raffinage. Drijfmest omzetten tot meststof die exact aansluit bij gewasbehoefte.
Fosfaatbenutting* veestapel verhogen door het verlagen van fosfaat in met name krachtvoer. (*hoeveelheid fosfaat in melk gedeeld door hoeveelheid in voer)
Zie primaire productie land, hier genoemde kansen hebben ook een positief effect op fosfaat.
Aandeel mestexport (% fosfaat).