Duurzamere zuivelketen

Op deze pagina vindt u kansen voor een duurzamere zuivelketen. U kunt deze samenvatting printen of het volledige rapport downloaden.

Lees meer over de sector zuivel.

Download de facsheet reststromen in de zuivelketen.

De termen ‘energiegebruik’ en ‘energieverbruik’ worden in deze publicatie door elkaar gebruikt. Dit geldt ook voor ‘watergebruik’ en ‘waterverbruik’.

Indicatoren
Kansen
Voerproductie meenemen in voetafdruk keten.
Beperken energiegebruik kunstmestproductie.
Beperken energiegebruik bij voerproductie (efficiëntie) door energiezuiniger teelttechnieken en door grondstofkeuze (bijvoorbeeld op basis van model FeedPrint).
Beperken voertransport door het sluiten van kringlopen: telen van voer op de plek waar mest wordt geproduceerd.
Productie duurzame energie (% van consumptie).
Energie-efficiency (kJ / kg melk).
Energieconsumptie (PJ).
Efficiënte voerproductie door verminderen dieselverbruik per kg droge stof.
Gebruik en productie duurzame energie, zoals zon, wind en mestvergisting.
Energiebesparing, vooral in de stallen en bij het melken en koelen.
Energiebesparing en gebruik van duurzame energie bij melktransport.
Meenemen in voetafdruk keten.
Energieverbruik (PJ) en CO2-uitstoot productielocaties (incl. transport melk).
Energiebesparing en gebruik van duurzame energie in zuivelfabrieken en bij melktransport.