Duurzamere varkensvleesketen

Op deze pagina vindt u kansen voor een duurzamere varkensvleesketen. U kunt deze samenvatting printen of het volledige rapport downloaden.

Lees meer over de sector varkensvlees.

Download de facsheet reststromen in de varkensvleesketen.

Indicatoren
Kansen
Aandeel mestraffinage (gewicht als % van mestproductie).
% vermindering zwavelbelasting landbouwgrond.
Betere verwaarding van mest, sluiten mineralenkringlopen.
Opwaardering spuiwater tot kunstmestvervanger.
% afzet van fosfaat uit vet van kadavers in de vorm van biofosfaatkorrels.
% afzet co-vergiste mest uit biovergisting cat.2 slachtbijproducten.
% besparing op import van plantaardig eiwitten voor veevoer.
Productie biofosfaatkorrels voor export.
Benutting cat.2 slachtbijproducten als bodemverbeteraar.
Toepassing cat.3 varkensslachtbijproducten in veevoer voor pluimvee en vice versa.