Duurzamere varkensvleesketen

Op deze pagina vindt u kansen voor een duurzamere varkensvleesketen. U kunt deze samenvatting printen of het volledige rapport downloaden.

Lees meer over de sector varkensvlees.

Download de facsheet reststromen in de varkensvleesketen.

Indicatoren
Kansen
Teeltareaal niet- Europese voergrondstoffen (aantal ha).
Gebruik bijproducten per ton mengvoerequivalent.
Verhogen productie niet-Europese teelt van voergrondstoffen zoals soja en maïs.
Uitdaging zit in beperking landgebruik bij grondstofkeuze zonder sterke voerprijsstijging.
Overall voerconversie (verhouding voerverbruik ten opzichte van levend gewicht dieren).