Duurzamere varkensvleesketen

Op deze pagina vindt u kansen voor een duurzamere varkensvleesketen. U kunt deze samenvatting printen of het volledige rapport downloaden.

Lees meer over de sector varkensvlees.

Download de facsheet reststromen in de varkensvleesketen.

Indicatoren
Kansen
Fosfaatefficiëntie (%) (aandeel aangevoerde fosfor dat via dieren en dierlijke producten het bedrijf verlaat).
Uitdaging zit in hogere fosforbenutting bij grondstofkeuze zonder sterke voerprijsstijging.
Aandeel mestbewerking (gewicht als % van mestproductie).
Aandeel mestraffinage (gewicht als % van mestproductie).
Uitdaging zit in sluiten kringloop door mestverwerking via mestraffinage.
Volume mestexport (ton / jaar).
Aandeel mestexport (% fosfaat).