Duurzamere varkensvleesketen

Op deze pagina vindt u kansen voor een duurzamere varkensvleesketen. U kunt deze samenvatting printen of het volledige rapport downloaden.

Lees meer over de sector varkensvlees.

Download de facsheet reststromen in de varkensvleesketen.

De termen ‘energiegebruik’ en ‘energieverbruik’ worden in deze publicatie door elkaar gebruikt. Dit geldt ook voor ‘watergebruik’ en ‘waterverbruik’.

Indicatoren
Kansen
CO2-voetafdruk van compleet mengvoer.
Verhogen productie niet-Europese teelt van voergrondstoffen zoals soja en maïs.
Uitdaging zit in beperking energiegebruik bij grondstofkeuze zonder sterke voerprijsstijging.
Daling van energieverbruik (GJ / ton slachtgewicht) in % t.o.v. 1990.
Percentage eigen energieproductie uit duurzame bronnen.
Percentage uitval dieren van geboorte tot slacht.
Verlagen energiegebruik en vergroting van het groene energieproductie via vergisting en het winnen van warmte / zonne-energie.
Totale transportafstand (km / jaar) van vee, vlees en mest.
Logistiek zo optimaliseren dat er minder energie wordt gebruikt.
Energieverbruik in productieproces en voor transport (GJ / ton product).
Beperking warmte- en koudeverlies (broeibak, vlam-oven, snelkoeling) en hergebruik van warmte.
Energieverbruik (GJ / ton product).
Beperking verlies koelenergie (bijvoorbeeld afdekken ) of efficiëntere aanvoer en opslag.