Duurzamere suikerketen

Op deze pagina vindt u kansen voor een duurzamere suikerketen. U kunt deze samenvatting printen of het volledige rapport downloaden.

Lees meer over de sector suiker.

Download de factsheet reststromen in de suikerketen.

Indicatoren
Kansen
Zaadopbrengst (kg / ha).
Hogere kg-opbrengsten per ha, waardoor minder land nodig is bij gelijkblijvende vraag.
Suikeropbrengst kg / ha: 13,5 ton / ha.
Hogere kg-opbrengsten per ha, waardoor minder land nodig is bij gelijkblijvende vraag.
Areaal bezinkingsveld (m2 / ton) bieten.
Areaal bezinkingsveld verlagen door lagere grondtarragehaltes, via veredeling, betere teelttechniek en reiniging op het bedrijf.