Duurzamere suikerketen

Op deze pagina vindt u kansen voor een duurzamere suikerketen. U kunt deze samenvatting printen of het volledige rapport downloaden.

Lees meer over de sector suiker.

Download de facsheet reststromen in de suikerketen.

Indicatoren
Kansen
Fosfaatgebruik (kg P2O5 / ha).
Verlaging fosfaatbemesting door veredeling en precisietoepassingen.
Fosfaatgebruik (kg P2O5 / ha).
Verlaging fosfaatbemesting door veredeling en precisietoepassingen.
Fosfaatefficiëntie (% van aangevoerde fosfaat dat terugkomt op akker).
Fosfaat zoveel mogelijk terugbrengen naar de akker voor gesloten kringloop.