Duurzamere suikerketen

Op deze pagina vindt u kansen voor een duurzamere suikerketen. U kunt deze samenvatting printen of het volledige rapport downloaden.

Lees meer over de sector suiker.

Download de facsheet reststromen in de suikerketen.

De termen ‘energiegebruik’ en ‘energieverbruik’ worden in deze publicatie door elkaar gebruikt. Dit geldt ook voor ‘watergebruik’ en ‘waterverbruik’.

Indicatoren
Kansen
Energieverbruik bij veldbewerkingen en voor kunstmest.
Beperking van kunstmestgift en dieselgebruik bij veldwerkzaamheden, bijvoorbeeld door minder ‘kerende’ grondbewerking (ploegen).
Energieverbruik in MJ per ton suiker (550 in 2014).
Beperking van kunstmestgift en dieselgebruik bij veldwerkzaamheden, bijvoorbeeld door minder ‘kerende’ grondbewerking (ploegen).
Totale CO2-emissie per ton product.
Transport beperken, bijvoorbeeld door grondtarra op het bedrijf achter te laten, door bioraffinage of door alleen bieten binnen een beperkte straal rond de fabrieken te telen.
Totale CO2-emissie per ton suiker (direct + indirect; in 2013 400 kg).
Bieten telen met een hoger suikergehalte en minder tarra.
Compensatie door eigen duurzame energieproductie.
Totale CO2-emissie per ton product (suiker, maar ook grond, pulp, melasse, schuimaarde).
Hogere toegevoegde waarde geven aan restproducten (pulp, melasse, schuimaarde).