Duurzamere aardappelketen

Op deze pagina vindt u kansen voor een duurzamere aardappelketen. U kunt deze samenvatting printen of het volledige rapport downloaden.

Lees meer over de sector aardappelen.

Download de facsheet reststromen in de aardappelketen.

De termen ‘energiegebruik’ en ‘energieverbruik’ worden in deze publicatie door elkaar gebruikt. Dit geldt ook voor ‘watergebruik’ en ‘waterverbruik’.

Indicatoren
Kansen
Waterverbruik (m3 / ha).
Efficiënter beregenen en volgen van Kader Richtlijn Water (KRW).
Beperking watergebruik bij beregenen.
Verantwoord gebruik gewasbeschermings-middelen (zoals verminderen emissie en drift) en meststoffen.
Waterverbruik (m3 / ha).
Beperken waterverbruik door zuinige irrigatie en volgen van richtlijnen KRW.
Beperking watergebruik bij beregenen, verantwoord gebruik gewasbeschermings- middelen (zoals verminderen emissie en drift) en meststoffen.
Waterverbruik (m3 / ton eindproduct).
Waterverbruik (m3 / ton eindproduct).
Beperken waterverbruik fritesfabrieken (gesloten kringloop) door het zuiveren en hergebruiken van proceswater. Daarmee vermindert het grond- en leidingwaterverbruik.