Duurzamere aardappelketen

Op deze pagina vindt u kansen voor een duurzamere aardappelketen. U kunt dezeĀ samenvatting printen of het volledige rapport downloaden.

Lees meer over de sector aardappelen.

Download de facsheet reststromen in de aardappelketen.

Indicatoren
Kansen
Loof: (ton per ha) Afgekeurd: ongeschikt pootgoed (ton / ha; % van de opbrengst).
Loof: pharma Afkeur: tafelaardappel, feed, energie.
Loof: (ton / ha) Afgekeurd: ongeschikt aardappel (ton / ha; % van de opbrengst).
Afkeur: feed, energie.
Transport: aantal km per ton aardappel / aangevoerd product. Nationale hoeveelheid getransporteerde grondtarra in ton per jaar of als % van totale hoeveelheid getransporteerd product.
Vermindering van water- en grondtransport.
% aardappel benut voor food: kg eindproduct/kg raw material
Ton restproduct intern/extern verwaard (food, feed, etc)
Ton overig niet verwaard (afval) % tarra.
Verbeteren benutting aardappel voor food.
Betere verwaarding van reststromen zoals stoomschillen, snippers, etc.
Bioraffinage: biopolymeren en fermentatie.
Verlaging energiegebruik bij opslag en transport.
Verminderen derving.