Duurzamere aardappelketen

Op deze pagina vindt u kansen voor een duurzamere aardappelketen. U kunt deze samenvatting printen of het volledige rapport downloaden.

Lees meer over de sector aardappelen.

Download de facsheet reststromen in de aardappelketen.

Indicatoren
Kansen
Vermarktbare pootaardappelen (kg / ha) % percelen besmet ziekten en plagen.
Op peil houden bodemgezondheid, -vruchtbaarheid, en –structuur. Een grond die gezond en vrij is van ziekten en aaltjes. Voorkomen betekent efficiënt grondgebruik.
Opbrengst (kg / ha) van goede verwerkingskwaliteit.
Het op peil houden van bodemvruchtbaarheid en –gezondheid. Doel is een hoge productie per ha van fritesgeschikte aardappelen.