Duurzamere aardappelketen

Op deze pagina vindt u kansen voor een duurzamere aardappelketen. U kunt deze samenvatting printen of het volledige rapport downloaden.

Lees meer over de sector aardappelen.

Download de facsheet reststromen in de aardappelketen.

De termen ‘energiegebruik’ en ‘energieverbruik’ worden in deze publicatie door elkaar gebruikt. Dit geldt ook voor ‘watergebruik’ en ‘waterverbruik’.

Indicatoren
Kansen
Beperken fossiele energieverbruik door zuinigere machines en bewaarplaatsen (droogblazen, koelen en opwarmen tegen beschadiging).
Vergroten groene energieproductie via wind- en zonne-energie.
Energieverbruik (GJ / ha en GJ / ton aardappel).
Beperken fossiel energieverbruik door zuinigere machines en bewaarplaatsen (droogblazen, koelen en opwarmen tegen beschadiging).
Vergroten groene energieproductie via wind- en zonne-energie.
CO2 emissie per ton product.
Energieverbruik in productieproces en voor transport (GJ / ton eind product).
Verdere beperking energieverbruik. Het vergroten van groene energieproductie (zoals via bio-vergisting en warmtewinning).
Energieverbruik (GJ / ton product).
Energieverbruik (GJ / ton product).